Reklamacije

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju bilo putem elektroničke pošte ili telefonom.Pravo na povrat robe vrijedi u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena

  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja

  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala prilikom transporta

U slučaju oštećenja pošiljke do kojega je došlo prilikom transporta, korisnik je dužan odmah pri preuzimanju paketa reklamirati pošiljku djelatniku dostavne službe. Naknadne reklamacije neće se uzeti u obzir. Pčelarstvo Radošević d.o.o. odriče se bilo kakve odgovornosti za štete koje mogu nastati od trenutka uručenja pošiljke dostavnoj službi do trenutka isporuke korisniku.